>


Công viên nước Đầm Sen
Tin hoạt động của công viên

Giờ mở cửa hoạt động lễ 2/9/2020 tại Đầm Sen Nước

Giờ mở cửa hoạt động Lễ 2/9/2020 tại Đầm Sen Nước:
 
 Ngày 29/8 đến 2/9/2020 Thời gian
Cổng Hòa Bình  từ 8h30 - 18h00               
Cổng Liên Thông (nằm bên trong và giữa hai công viên) từ 9h00 -  18h00     
 

Lưu ý:
- Từ 8/9/2020 , Công viên nước sẽ nghỉ định kỳ thứ 3 hàng tuần
- Các thiết bị trò chơi sẽ ngưng hoạt động vào lúc 17 giờ 30.

Nhà hàng Đầm Sen Water park Nhà hàng Đầm Sen Water park
        Nhà hàng Đầm Sen Water Park có 2 khu vực: Nhà hàng máy lạnh và Nhà hàng sân vườn.
 
Thư viện ảnh Thư viện ảnh
      Lưu lại những khoảnh khắc hạnh phúc ...