>


Công viên nước Đầm Sen
Thông tin cổ đông

DSN: CBTT tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2018

08:46, 18/01/2018
Các tài liệu họp Đại hội Đồng Cổ Đông Năm 2018

(quý khách vui lòng bấm vào mục cần xem để tải file về hoặc xem trực tiếp)

1. Chương trình Nghị Sự tại đây
2. Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ tại đây
3. Báo Cáo của TGĐ về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2017 tại đây
4. Báo cáo của Ban kiểm soát tại đây
5. Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2017 tại đây
6. Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ III ( 2013 - 2017) tại đây
7. Các chỉ kế hoạch tài chính năm 2018 tại đây
8. Tờ trình đề nghị DHDCD thông qua việc trích quỹ khen thưởng cho các năm tài chính của nhiệm kỳ IV (2018 - 2023) tại đây
9. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017 tại đây
10. Tờ trình trích quỹ khen thưởng cho CBNV, HĐQT, BKS và Ban TGĐ năm 2017 tại đây
11. Tờ trình thông qua danh sách lựa chọn các đơn vị kiểm toán năm 2018 tại đây
12. Tờ trình sửa đổi Điều Lệ và Quy Chế quản trị công ty theo tinh thần Luật Doanh Nghiệp 2014 và Nghị Định 71 tại đây
       Điều lệ tại đây,  Quy chế tại đây
13. Thông báo đề cử nhân sự để bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2018 -2023) tại đây
14. Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT, Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ IV (2018 -2023) tại đây
       14.a. Mẫu phiếu ứng cử, đề cử tham gia HĐQT, Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ IV (2018 -2023) tại đây
       14.b. Mẫu phiếu đề cử, ứng cử viên tham gia HĐQT, Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ IV (2018 -2023)  (Theo Nhóm) tại đây
       14.c. Mẫu sơ yếu lý lịch ứng cử viên tham gia HĐQT, Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ IV (2018 -2023) tại đây
15. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua quy chế bầu cử HĐQT, Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ IV (2018 -2023) tại đây
16. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua số lượng ứng viên HĐQT, Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ IV (2018 -2023) tại đây
17. Dự thảo biên bản kiểm phiếu:
      17a. Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên HDQT NK IV (2018 - 2023) tại đây
      17b. Biên bản kiểm phiếu BKS HĐQT NK IV (2018 - 2023) tại đây
18. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ TN 2018 tại đây và dự thảo biên bản ĐHĐCĐ TN 2018 tại đây
Thông tin cổ đông cũ hơn
Giới Thiệu Giới Thiệu
        Đến với  Phố Nướng DSN với một bữa tiệc hội tụ đầy đủ sự thỏa mãn về các yếu tố thị giác, khứu giác, vị giác…cho ta buổi ăn cuối ngày đầy niềm vui, thoải mái.
Thực Đơn Thực Đơn
      Thực đơn đa dạng 200 món ăn, được chế biến tài tình bởi đôi tay của các đầu bếp chuyên nghiệp
Thư Viện Ảnh Thư Viện Ảnh
      Lưu lại những hình ảnh đẹp về Phố Nướng DSN.
Nhà hàng Đầm Sen Water park Nhà hàng Đầm Sen Water park
        Nhà hàng Đầm Sen Water Park có 2 khu vực: Nhà hàng máy lạnh và Nhà hàng sân vườn.
 
Thư viện ảnh Thư viện ảnh
      Lưu lại những khoảnh khắc hạnh phúc ...